Калолифер

Калолифер

Издавам калолифер
Моментално е конфискуван од Референтот на Студентскиот Дом Кочо Рацин, но ќе биди слободен после месец Јуни.
Ист е како на сликата, не добив шанса да го сликам мојот.
Врши работа, нема никакви проблеми.

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

BeCircular

FREE
VIEW